Välkommen
2022-03-20

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Onsdagen 27:e April kl. 18.00 på Kvarnavallen.

Välkomna

__________________________________
2021-08-11

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Torsdagen 2:e September kl. 18.00 på Kvarnavallen.

Välkomna

__________________________________
2021-04-08

Vi planerar att genomföra årsmöte i år gällande 2020-2021 men pga. det fortsatta rådande läget kan det bli något annolunda. Preliminärt blir det av den 2:a Juni på Kvarnavallen. Men platsen kommer vi att bekräfta alternativt uppdatera vid senare tillfälle, även tid.

__________________________________
2020-04-05

Pga. rådande läge med coronaviruset och smittorisken som finns för tillfället har årsmöte tillsvidare ställts in och eventuell ny kallelse kommer att gå ut vid ett senare tillfälle.

__________________________________
2020-03-05

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Onsdagen 22 April kl. 19.00 i Sockenstugan.
OBS! felaktig information om plats tidigare.
Välkomna
__________________________________
2019-02-27

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Onsdagen 27 Februari kl. 19.00 i Gulkants matsal på
Pehr Hörbergsgården
Välkomna
__________________________________
2018-11-06

Virestad & Kistiga Fiberförening GDPR

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för dig som medlem i, eller kund hos, Virestad & Kistiga Fiberförening.

Se GDPR-dokument under "Hämta dokument" i menyfältet.
______________________________
2018-01-26

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Tisdagen 27 Februari kl. 19.00 i Gulkants matsal på
Pehr Hörbergsgården
Välkomna
______________________________
2017-01-16

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Tisdagen 28 Februari kl. 19.00 i Gulkants matsal på
Pehr Hörbergsgården
Välkomna
______________________________
2016-01-10

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Torsdagen 25 Februari kl. 19.00 i Sockenstugan, Virestad
Välkomna

_______________________________
2015-04-15

I stort sett är all svetsning klar, några brunnar i ytterområdet är kvar men troligen klart inom en vecka.
Flertalet uteboxar är satta men kommer i de fall som de inte är satta bli installerade i samband med inne installationen görs.
Fastighetsinstallationerna är påbörjade och tekniker har under veckan börjat köra och drifta kunder.
Klardatum är fortfarande svårt att uppskatta då i vissa enstaka fall tider ska passa med att tekniker får tillgång till installationsplats inomhus.

Om någon känner på sig att man kan vara svår att få tag på eller har begränsad tid att vara hemma dagtid så är ni välkomna att kontakta:

Simon Nilsson,Telarco, telefonnummer 0768662548 för bokning av  lämpligt datum och tid.


_______________________________
2015-04-04

55 fastigheter har nu fått utomhus dosor svetsade, detta påbörjades vid Buhult i anslutning till Viljan fiber.
Däremot har inte inomhus installationerna kommit igång ännu.
Ett färdigdatum är fortfarande svårt att beräkna.

_______________________________
2015-01-26

Vi vill påminna om att ni kan se aktuellt utbud som finns att teckna för bredband, TV och telefoni.
Klicka på "länkar" i menyn bredvid och välj sedan "QMarket nättjänster". Obs. Kontrollera att Älmhult är förvalt i område.
Där kan ni se klicka er vidare för utbud och abonnemangskostnader.

_______________________________
2015-01-19

Den första fiberblåsning planeras att utföras under vecka 4.
Gällande själva installationen i respektive fastigheter finns det inget fastställd plan på ännu.
Information följer när det finns tillgängligt.

________________________________
2015-01-14

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Torsdagen 5 Februari kl. 19.00 i Virestadssalen, Virestad

Välkomna!

_______________________________
2014-10-16

Det finns nu en beskrivning på hur inkopplingen i Er fastighet kommer att ske. Gå in under flik "Hämta dokument" och välj "Inkoppling i fastigheten".


________________________________
2014-08-20

Grävningen påbörjades strax efter påsken med nedplöjning
av kanalisationen mot Garanshult, Eneryda och Boön.
I slutet av maj kommer  kommer grävningen att påbörjas
med full kapacitet.
 
Det finns forfarande möjlighet att ansluta sin fastighet.
Kontakta någon i styrelsen.

________________________________
2014-02-07

Kallelse till Årsmöte Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek. förening
Torsdagen 6 mars kl. 19.00 i Virestadssalen, Virestad
Välkomna

________________________________
2014-01-22

Vi har under sommaren delat Virestad i två lika stora fiberområden, detta för att få maximalt projektstöd från jordbruksverket och vi har beviljats 1.280.000 kr per förening. Post-och telestyrelsen har beviljat oss  320.000 kr per förening.
Vi kommer nu sätta igång med projekteringen av kanalisationen av fibernäten och har därför skrivit kontrakt för entreprenaden för både Virestad Fiber och Kistiga Fiber. Entreprenör blir BN Schakt AB, Strömsnäsbruk. Projektet beräknas påbörjas under våren 2014 när tjälen gått ur jorden och vara färdigställt under 2014.

________________________________
2013-11-28

Vi har under sommaren delat Virestad i två lika stora fiber områden.
Detta för att få maximalt projektstöd från jordbruksverket.
Vi har beviljats 1.280.000 kr per förening.
Vi väntar på att Post-och telestyrelsen skall bevilja oss ytterligare 320.000 kr
per förening.
Styrelserna för Virestad Fiber Ek. förening och Kistiga Fiber Ek förening håller
nu på med att utarbeta anslutningsavtal, som vi i mitten av december räknar
med sända ut till de som preliminärt har anmält sitt intresse för fiberanslutning.
Vi kommer även att skicka ut anbudsförfrågan på entreprenaden under november
månad.
Vi har goda förhoppningar att den egna insatsen skall bli ca 20.000 kr, dock måste
vi först få in anbuden på entreprenaden och utvärdera dessa anbud.
Projektet beräknas påbörjas under våren 2014 när tjälen gått ur jorden och vara
färdigställt under 2014.